โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปี 2566 (โรงเรียนวัดป่าสันติ)

22 มิ.ย. 66

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับ โรงเรียนวัดป่าสันติ ตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในชุมชนและสถานศึกษา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :