โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562

02 ส.ค. 62

เมื่อวันที่  1-2 สิงหาคม  2562 โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562