โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดและโรคอื่นๆ ตามฟดูกาล

13 ก.พ. 63

วันที่ 13 ก.พ. 63 เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดและโรคอื่นๆ ตามฟดูกาล ณ หอประชุมจันทึก 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว