โครงการประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

10 ก.พ. 65
📌วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. 📌
👉เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมจันทึก 1👈