โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนจัดทำแผนพํฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ระดับเมือง

22 ธ.ค. 63

วันที่ 22 ธันวาคม  2563 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนจัดทำแผนพํฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ระดับเมือง  ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว