โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

02 พ.ค. 66
📢ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับใช้เป็นต้นทุนการจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ)
👉โดยท่านสามารถร่วมบริจาคโดยตรงได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสีคิ้ว ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :