โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ส.ค. 62

วันที่  19-28 สิงหาคม  2562 เทศบาลเมืองสีคิ้วได้จัดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 (ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว ทั้งหมด 19 ชุมชน)