โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

25 ก.ค. 62

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับ อำเภอสีคิ้ว ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพาน 1 ถึงท่าน้ำบ้านกลาง ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ตามโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลุกจิตสำนึกในการความดี ปลูกฝังให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัว ในการทำบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก้สังคม และชุมชน