โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” (big cleaning day) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

05 ส.ค. 63

วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดยคณะผู้บริหาร​ ปลัดเทศบาล​ พนักงาน​/เจ้าหน้าที่​ ชุมชนพ่อพญาสี่เขี้ยว และชุมบ้านกลาง ร่วมทำ “โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” (big cleaning day) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม