โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสี่แยกประปาถึงหน้าวัดเกาะสีคิ้ว ชุมชนบ้านใต้

27 ก.ค. 65
🚒🦺วันที่ 27 ก.ค. 65 (เวลา 13.00 น.)
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย
👉นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ปลัดเทศบาล
👉สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว และคณะกรรมการชุมชนบ้านใต้
🦺ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสี่แยกประปาถึงหน้าวัดเกาะสีคิ้ว ชุมชนบ้านใต้🦺🚒
📸🎞กองยุทธศาสตร์และงบประมาณขออนุญาติลงภาพเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางเทศบาลเมืองสีคิ้วเพื่อทราบโดยทั่วกัน🙏😁