โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning) บริเวณถนนชุมค้าตั้งแต่สามแยกบ้านหัน – ทางรถไฟ

26 ม.ค. 65
📍วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.📍
🦺🚒เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว
👉ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning) บริเวณถนนชุมค้าตั้งแต่สามแยกบ้านหัน – ทางรถไฟ🦺🚒
👉ร่วมกิจกรรม “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”
👉และขอความร่วมมืองดการเผาทุกกรณี และเตือนอันตรายที่เกิดจาก PM 2.5