โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ(big cleaning day)เขตชุมชนร่วมใจพัฒนา

16 ก.ย. 63

วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว และชุมชนร่วมใจพัฒนา​ ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ(big cleaning day) ปรับภูมิทัศน์ถนนบริเวณซอยต่างๆในเขตชุมชนร่วมใจพัฒนา