โครงการคุ้มครองอย่างปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

02 ก.ย. 63

วันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดโครงการคุ้มครองอย่างปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว