โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -​19) ประจำปีงบประมาณ 2565

11 ก.พ. 65
📍วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565📍
🏫เทศบาลเมืองสีคิ้ว 🏫
👉นำโดย นายธีระศักดิ์ ภาควิวัตน์ รองนายกเทศมนตรี
👉 ร่วมโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -​19) ประจำปีงบประมาณ 2565