แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2567

28 ต.ค. 64

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลเมืองสีคิ้ว

แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน 3 ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2567