เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19)

24 ก.พ. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :