เรื่อง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

19 พ.ย. 64
#ประกาศจากเทศบาลสีคิ้ว
เรื่อง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ