เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนด้วยโอกาส ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

13 พ.ค. 64

📢ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
📜  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนด้วยโอกาส ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน)