เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1/2565)

01 พ.ย. 64
📌📜ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
👉เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 1/2565)