เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เกณฑ์การตัดสิน กำหนดเวลาคัดเลือก และเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก

26 ส.ค. 64
📢📌ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📌📢
👉👉เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
เกณฑ์การตัดสิน กำหนดเวลาคัดเลือก และเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือก