เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)

09 พ.ค. 65
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)