เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2565 (ปีการศึกษา  2565 ภาคเรียนที่ 1)

22 มี.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ  2565 (ปีการศึกษา  2565 ภาคเรียนที่ 1)