เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

21 ต.ค. 64
📌📢#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📜
👉๒. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕