เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ 2564

08 ธ.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :