เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิdส์ (e-bidding)

15 มี.ค. 66

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิdส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :