เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :