เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบลำเหมืองฯ ทางไปบ้านครูอ้อย  หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e biding) 

03 ก.พ. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบลำเหมืองฯ ทางไปบ้านครูอ้อย  หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e biding)