เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว (ด้านทิศใต้สนามฟุตบอล)  หมู่ที่ 4ฯ

11 พ.ย. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะ  บึงสีคิ้ว (ด้านทิศใต้สนามฟุตบอล)

หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)