เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ  ค.ส.ล.  (ด้านทิศเหนือสนามฟุตซอล) 

07 ก.ย. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ  ค.ส.ล.  (ด้านทิศเหนือสนามฟุตซอล)

หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)