เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสาีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ  ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 14 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสาีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :