เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 4ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :