เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ ด้านข้างทางอเนกประสงค์(เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้วฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  หมู่ที่ 4

08 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าน้ำ ด้านข้างทางอเนกประสงค์  (เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว  หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)