เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25632เฉพาะการจัดเก็บภาาีในปี พ.ศ. 2563

01 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25632เฉพาะการจัดเก็บภาาีในปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :