เรื่อง การจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันครอบครัวชาวสีคิ้ว ประจำปี ๒๕๖๗

21 มี.ค. 67
#ประกาศจากกองการศึกษาเทศบาลเมืองสีคิ้ว📍📍
💦เรื่อง การจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันครอบครัวชาวสีคิ้ว ประจำปี ๒๕๖๗💦
📍ประกอบด้วย
👉การประกวดขบวนแห่สงกรานต์
👉การประกวดตกแต่งรถสงกรานต์สวยงาม
👉กำหนดการประเพณีวันสงกรานต์ และวันครอบครัวชาวสีคิ้ว ประจำปี ๒๕๖๗