เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ครั้งที่ 2

07 มี.ค. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ครั้งที่ 2