เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

27 ก.พ. 67
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :