เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ครั้ง 3

03 พ.ค. 65

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ครั้ง 3