เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

29 เม.ย. 65
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :