เทศบาลเมืองสีคิ้ว(big cleaning day) ตลาดเทศบาล 1

02 ก.พ. 67

🧹🦺วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (เวลา 09.30 น.)
เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ทำความสะอาด (big cleaning day) ตลาดเทศบาล 1 เพื่อให้ตลาดมีความสะอาด ถูกหลักสุขภิบาล และเป็นตลาดสดหน้าซื้อ🧹🦺