เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ

25 มี.ค. 63

เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ และพนักงาน โปรดสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้าติดต่อราชการและสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (Covid-19)