เทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมของ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ (ศูนย์การค้าบิ๊กซีและโลตัส สาขาสีคิ้ว)

30 ต.ค. 66
📍🧯🛒วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 อำเภอสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมของ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ขนาดใหญ่ (ศูนย์การค้าบิ๊กซีและโลตัส สาขาสีคิ้ว) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา🧯🛒📍
#ขอขอบคุณผู้ประกอบการ 🙏 “ศูนย์การค้าบิ๊กซีและโลตัส สาขาสีคิ้ว” ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสงบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ภายในอำเภอสีคิ้ว อย่างดีเยี่ยม 👍🙏