เทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว

28 มิ.ย. 66
👉วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.
👩‍💻งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการชุมชนพ่อพระยาสี่เขี้ยว ตามที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 3 ราย