เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วม “โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”

09 ก.ค. 63

วันที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วม “โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ บริเวณเลียบคลองวัดเกาะ ถึง สะพาน