เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

18 มี.ค. 66

วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น ” วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว โดย นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว ได้มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา