เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วม โครงการ “โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด” และกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนร่วมใจพัฒนา

20 ก.ค. 65

📍วันที่ 20 กรกฎาคม 65 (เวลา 13.00 น.)📍
🚒🦺เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ปลัดเทศบาล กองช่าง (งานสวน) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันฯ (สำนักปลัดเทศบาล)​ลงพื้นที่ร่วมโครงการ “โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด” และกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณหลังป่าช้าจีนและซอยต่าง ๆ ของ ชุมชนร่วมใจพัฒนา🦺🚒