เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพิธีปิดโรงพยาบาลสนาม ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว อำเภอสีคิี้ว จังหวัดนครราชสีมา

23 พ.ค. 65
📌วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และพิธีปิดโรงพยาบาลสนาม ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว อำเภอสีคิี้ว จังหวัดนครราชสีมา 📌
👉👉ตามที่ได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่อำเภอสีคิ้ว (Community Isolation) ขนาด ๖๐ เตียง ณ โรงยิมแบคมินตันเทศบาลเมืองสีคิ้ว สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว นั้น
🚑🏥เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยหนักลดลง ผู้ป่วยโดยมากมีเพียงอาการเบื้องต้น สามารถรับยาและหลับไปรักษาตนเองที่บ้านได้ โดยมีการติดตามเป็นระยะจนาก อสม.ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี้โรงพยาบาลสีคิ้วได้เปิดให้บริการรักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – ๑๙ ณคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ด้วยเหตุนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีคิ้ว และโรงพยาบาลสีคิ้ว จึงขอแจ้งปิดโรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป🚑🏥