เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”

04 ก.พ. 63

วันที่ 4 ก.พ 63 เวลา 9.00 – 12.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” นำโดย ท่านนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ร่วมกิจกรรม “Big cleaning day” ทำความสะอาดและล้างถนนบริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว