เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสีคิ้ว และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

11 พ.ค. 64

วันที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 08.45 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสีคิ้ว และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว