เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมงานวันรพี น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

02 ส.ค. 65
📌วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น 📌
🏢เทศบาลเมืองสีคิ้ว นำโดย
👉นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรี
👉นายดวงอำนาจ ทับทิมธงไชย ปลัดเทศบาล
👉หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร และพนักงานเจ้าหน้าที่
⚖️ร่วมงานวันรพี เพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ⚖️
👉เนื่องในวันที่ ๗  สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดสีคิ้ว