เทศบาลเมืองสีคิ้ว ร่วมกิจกรรมการล้างตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19)

24 มี.ค. 63

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสีคิ้ว พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรมการล้างตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) และเพื่อให้ตลาดสดมีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย